Books

महाकवी वामनदादा कर्डक: समग्र वाड.मय, खंड 4

(राष्ट्र काव्य : मराठी)

संपादक: माधवराव गायकवाड

प्रा. सागर जाधव

प्रकाशक: आलोक – संबोधी प्रकाशन, यवतमाळ

दान मूल्य: 500/- रुपये

संपर्क – प्रा. डॉ. सागर जाधव.

98227 29812

पुस्तकाचे नाव:

महाकवी वामनदादा कर्डक: समग्र वाड.मय, खंड 3

(तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध – मराठी काव्य)

संपादक: माधवराव गायकवाड

प्रा. सागर जाधव

प्रकाशक: आलोक – संबोधी प्रकाशन, यवतमाळ

दान मूल्य: 350/- रुपये

संपर्क – प्रा. डॉ. सागर जाधव.

98227 29812

पुस्तकाचे नाव:

महाकवी वामनदादा कर्डक: समग्र वाड.मय, खंड 2

(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: महापरिनिर्वाणानंतरचा कालखंड)

संपादक: माधवराव गायकवाड

प्रा. सागर जाधव

प्रकाशक: आलोक – संबोधी प्रकाशन, यवतमाळ

दान मूल्य: 400/- रुपये

संपर्क – प्रा. डॉ. सागर जाधव.

98227 29812

पुस्तकाचे नाव: बोधिसत्वाच्या     पाऊलखुणा 

लेखकाचे नाव. सुषमा पाखरे 

किंमत: 280

संपर्क: 8149929496

पुस्तकाचे नाव:

महाकवी वामनदादा कर्डक: समग्र वाड.मय, खंड 1

(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: जन्मापासून 1950 पर्यंतचा कालखंड)

संपादक: माधवराव गायकवाड

प्रा. सागर जाधव

प्रकाशक: आलोक – संबोधी प्रकाशन, यवतमाळ

दान मूल्य: 425/- रुपये

संपर्क – प्रा. डॉ. सागर जाधव.

98227 29812

Loading